nyköpingsguiden.se

Hästen, folkhälsan och Agenda 2030.

En kunskapsdag om hästunderstödda insatser och möjligheter för att främja god folkhälsa.Fokus ligger på pedagogiska- och psykosociala insatser samt barn och ungas psykiska hälsa.

Syftet med dagen är att inspirera, belysa nytänkande och möjligheterna till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, den lokala ridskolan och hästnäringen. Detta för att enas i en gemensam strävan mot en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser för att främja en god hälsa hos personer i behov av särskilt stöd. Hästen har möjlighet att effektivisera insatser och bidra till en förbättrad funktion och mående hos barn och unga, bland annat inom psykosocialt- och pedagogiskt arbete.

Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.

Politiker, tjänstemän och yrkesverksamma inom kommunal vård, skola och omsorg har fritt inträde, mer info och anmälan via länken. Intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer, ridskolepersonal och andra intresserade är också hjärtligt välkomna.

Läs mer och köp din biljett här.


Kontakt

E-post: malin@gillahast.se

Facebook: https://www.facebook.com/H%C3%A4sten-folkh%C3%A4lsan-och-Agenda-2030-111738670512420/

Arrangör: Ett samarbete mellan HNS, Nyköpings Arenor samt Gilla häst.