nyköpingsguiden.se

Runstenar och hällristningar

I området norr om Nyköping finns det gott om runstenar och hällristningar. De flesta runstenarna i Sverige är från vikingatiden. Den som lät rista en runsten var rik. 

Ristningen gjordes ofta för att hedra en död släkting, men också för att visa släktens makt

Därför valde man en plats där många kunde se runstenarna, till exempel i en vägkorsning. Hällristningarna är nästan 4000 år gamla och från den period vi kallar bronsåldern. Då var människorna i Sverige bönder, jägare och fiskare. De var bofasta och hade husdjur som kor, får och grisar.

Hällristningar är tecken och bilder som är inhuggna, inslipade eller inbultade i hällar eller stenblock

I landskapet Södermanland finns cirka 1500 kända hällar och block med hällristningar och skålgropar. Drygt 80 innehåller figurristningar och resten enbart skålgropar. Det är framför allt i landskapets sydöstra delar som nya hällristningar har hittats. De allra flesta finns på berghällar och på stora stenblock som låg nära vatten eller sandmarker under bronsåldern. 

Uppsa kulle
Uppsa kulle är Södermanlands största forntida gravhög, 55 meter i diameter och 9 meter hög. Den ligger mellan Runnviken och 100 meter norr om Oppsa gård vid Lövsund.

Släbro
Släbro var en mötesplats redan för 2000 år sedan. Här finns ett fornlämningsområde med hällristningar, gravfält, runstenar, hålvägar och broläggning. Kullarna intill runstenarna är gravhögar som hörde till gårdarna Släbro och Broby. 

Släbros hällristningar upptäcktes 1984 och är unika, ingen annanstans i värden har man hittat liknande tecken eller bilder. Vi vet inte vad bilderna betyder, varför de gjordes eller vad detta var för plats. En del figurer ser ut som att ha huvud, armar och ben - kan det vara gudar?

Ristningarna finns på ett tiotal ytor med cirka 700 figurer. Många har en unik utformning, främst de stora människofigurerna. Ansiktet på den ena av runstenarna vid Släbro föreställer troligen asaguden Oden. 

Spelvik
På platsen finns ett gravfält med cirka 55 gravar. Dessutom finns en också skålgropar, vilket tyder på att platsen har använts även under bronsåldern i kultsammanhang. Gravarna härstammar från yngre järnåldern cirka 500-1050 e.Kr.

Här hittar du karta över fornlämningar i Nyköping