nyköpingsguiden.se

Ramunds bäck naturreservat

Reservatet är ett biflöde till Vretaån-Kilaån, rinner upp i Fjällmossen på gränsen mellan Södermanlands och Östergötlands län. Bäcken blir till en fors med 25 meters fallhöjd nerför Kolmårdens nordliga sluttning.

500 meter lång forssträcka.

Reservatet omfattar nedre delen av Ramundsbäcken. Bäcken rinner på denna sträcka i en markerad sprickdal utför Kolmårdens nordsluttning och bildar här en cirka 500 meter lång forssträcka med stenig, blockig botten. Fallhöjden är ungefär 25 meter. I nedre delen av området är fallhöjden mindre och bäcken flyter här i mjuka bågar.

I sydöstra delen av reservatet ingår delar av Ramundsberget som är bevuxet med gles hällmarks tallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter.

Läs mer om Ramundsbäck och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbplats.