nyköpingsguiden.se

Pilthyttedammen naturreservat

I Pilhyttedammen kan du vandra en rundslinga längs myrar och vatten. Det är ett populärt strövområde med mycket gammal skog som har både vindskydd och fina rastplatser.

Vandra Sörmlandsledens rundslinga

Större delen av rundslingan på 6,5 kilometer går genom Pilthyttedammens omväxlande natur med fin skog, vattenspeglar och kulturmiljöer. Vid Överdammen ligger ett vindskydd där du kan grilla. 

Dammarna i reservatet är från 1400-1500-talet

Naturreservatets vattenområden, Pilthyttedammen och Överdammen, är reglerade. Vårflödena magasineras i dammarna vilket gör att det är höga vattenstånd under vegetationsperioden. Vattnet avtappas därefter successivt under vintern. Dammarna härrör från 1400-1500-talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600.

Läs mer om pilthyttedammen och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbplats.