nyköpingsguiden.se

Sjöskogen naturreservat

Sjöskogen är ett mycket viktigt naturreservat för det rörliga friluftslivet. Sörmlandsleden går genom området och du kan bada både från klippor och sandstrand.

I stort sett hela reservatet utgörs av skogsmark med en stor andel tallskog på bergpartier och höjder samt ett ovanligt stort inslag av lövträd. På bergen och i de sydvända branterna finns värdefull gammal hällmarkstallskog med vindpinade furor och många gamla träd.

Den högsta punkten i reservatet, Sjöskogsberget, höjer sig 58 m över havet, och från dess topp har man en milsvid utsikt över den yttre Bråvikenskärgården och kustbergens skogar.  

Det går att bada både från klippor och sandstrand.

Sjöskogens naturreservat ligger ca 1,7 km sydost om Nävekvarns hamn, vid Bråviken söder om Skeppsviks och Sjöskogens tomtområden.

Läs mer om Sjöskogen Länsstyrelsens webbplats